Uskutočnené akcie

15.novembra 2017 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre predškolákov. Program dňa bol zaujímavý a bohatý. Predškoláci sa stretli s vedením školy, pani učiteľkami I. stupňa, učiteľmi telesnej a športovej výchovy. Z aktivít si mohli vybrať hodinu plávania vo výukovom plaveckom bazéne, vyučovanie s lego systémom a i. Veríme, že sa...

Ďalšia vydarená spoločná akcia je za nami! V dňoch 25. a 26.októbra 2017 sme privítali na Dni otvorených dverí predškolákov z MŠ Watsonova 2 a MŠ Obrancov mieru 16. Pripravili sme pre nich 3 vyučovacie hodiny. Prvá bola matematika a slovenský jazyk, druhá bola hodina prvouky s prvkami CLIL metódy (ANJ) a tretia bola hodina plávania. Všetky tri...

V dňoch 10.,11.,12. októbra 2017 boli predškoláci s pani učiteľkami z MŠ Watsonova 2, MŠ Park mládeže 4 a MŠ Obrancov mieru 20 u nás v škole. Ukázali sme im priestory chodieb školy, telocvične a výukového plaveckého bazéna a navštívili sme s nimi aj vyučovacie hodiny u prvákov. Tí im ukázali, čo všetko sa už stihli naučiť počas svojho pôsobenia...