Základná škola

Tomášikova 31

040 01 Košice

www.zstomke.sk


Kontaktujte nás

vrátnica: 055/ 633 18 03
šk. mobil: 0911 886 810
fax: 055/ 799 87 48

Riaditeľka školy
telefón: 055/ 633 70 87
email: zstomobsatnikova@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
email: zstombelisova@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň
email: zstomhribova@gmail.com