Rodičovské združenie pre predškolákov

30.10.2017

ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach zorganizovala dňa 17.10.2017 o 16.00 hod.

Rodičovské združenie pre predškolákov - budúcich prváčikov.

Na stretnutí sme predstavili našu základnú školu, jej činnosť, Školský vzdelávací program, Výchovný program v Školskom klube detí a i. Odpovedali sme rodičom na otázky ohľadom zápisu detí do 1. ročníka a mnoho ďalších otázok.

Ďakujeme rodičom za účasť a prejavený záujem.