Deň otvorených dverí pre predškolákov

30.10.2017

Ďalšia vydarená spoločná akcia je za nami! V dňoch 25. a 26.októbra 2017 sme privítali na Dni otvorených dverí predškolákov z MŠ Watsonova 2 a MŠ Obrancov mieru 16. Pripravili sme pre nich 3 vyučovacie hodiny. Prvá bola matematika a slovenský jazyk, druhá bola hodina prvouky s prvkami CLIL metódy (ANJ) a tretia bola hodina plávania. Všetky tri vyučovacie hodiny sa predškolákom veľmi páčili a my dúfame, že vo februári sa opäť zúčastnia s pani učiteľkami podobnej akcie.