Návšteva detí z MŠ v ZŠ

30.10.2017

V dňoch 10.,11.,12. októbra 2017 boli predškoláci s pani učiteľkami z MŠ Watsonova 2, MŠ Park mládeže 4 a MŠ Obrancov mieru 20 u nás v škole. Ukázali sme im priestory chodieb školy, telocvične a výukového plaveckého bazéna a navštívili sme s nimi aj vyučovacie hodiny u prvákov. Tí im ukázali, čo všetko sa už stihli naučiť počas svojho pôsobenia vo ,,veľkej" škole. Predškoláci boli veľmi milí, poslušní a nadšení z toho, čo videli. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám, že boli ochotné s predškolákmi navštíviť našu školu. Tešíme sa z toho, že aj v budúcnosti sa stretneme a strávime veľa príjemných chvíľ.